102 (2024)

Цагдаагийн албан хаагчдын өдөр тутмын амьдралын харуулах энэхүү цуврал нь Улаанбаатар хотын нийт 7 дүүргийн 170 гаруй дуудлага дундаас сонгосон баримтат цуврал юм.

Төслүүд

Холбоос