Хавтаст хэрэг (2022)

Монгол улсад өмнө нь бүртгэгдээгүй хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэг гарч, хошууч Тулгаар ахлуулсан тусгай ажлын хэсэг мөрдлөг явуулж эхэлснээр киноны үйл явдал өрнөнө. Энэ багт таван шилдэг мөрдөгч ажиллаж, ээдрээт гэмт хэргүүдийг илрүүлэх болно. Шүүхээр шийдвэрлэсэн бодит хэргүүдээс сэдэвлэн бүтээсэн энэхүү киноны цаг хугацаа, үйл явдалд уран сайхны нэмэлт өөрчлөлт орсон болно.

Төслүүд

Холбоос